Ball Lines

Тази игра е играна 133617 пъти.

Трябва да съберете един и същ цвят топчета (5 топчета) в прави или диагонални линии. При всеки ход ви се появяват нови топчета.

Съвет: Използвайте топчетата за блокиране на нови такива при появяване!